• Wedstrijd
  • Opstelling

Einde wedstrijd


S. Vovchenko

D. Klyots

D. Klyots

T. Seferi

V. Sharay

H. Pasich

A. Bliznichenko

V. Dakhnovskyi

O. Lebedenko

S. Sharay

M. Shestakov

M. Gayduchyk

A. Chelyadin

Felipe Rodrigues

D. Chernysh

Y. Pavlyuk

I. Kane

O. Sklyar

M. Gayduchyk

H. Pasich

V. Kurko

Felipe Rodrigues

O. Sklyar

V. Kravets

Y. Pavlyuk

Tweede helft

V. Kravets

T. Seferi

V. Kravets

D. Balan


Aftrap 12:00

WEDSTRIJD INFO


Datum
zondag 12 maart 2023
Stadion
Stadion Avangard
Aftrap
12:00
Scheidsrechter
Ivanov