KNVB blij met nieuwe kabinetsplannen

KNVB blij met strenge maatregelen nieuwe kabinet tegen 'nep-supporters'

16 mei om 13:54

De KNVB toont zich gelukkig met het coalitieakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. De voetbalbond is onder meer blij met het feit dat het nieuwe kabinet misdragende supporters harder wil aanpakken.

'In het akkoord kondigen de formerende partijen onder andere aan dat preventie, sport en bewegen, centraal komen te staan om de gezondheid te verbeteren, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorgvraag te beheersen. Daarnaast nemen de partijen extra maatregelen tegen nep-supporters die zich misdragen', reageert de KNVB in een verklaring.

Het nieuwe kabinet wil onder meer een digitale meldplicht voor supporters met een stadionverbod. Ook moet er een vergunning worden aangevraagd voor risicowedstrijden. 'Het is goed dat het toekomstige kabinet met deze plannen de inzet vanuit een Gastvrij en Veilig Voetbal in voetbalstadions bestendigt', toont de KNVB zich tevreden.

De bond ziet dat het hoofdlijnenakkoord sowieso 'perspectief biedt voor het voetbal'. 'Formerende partijen erkennen het belang van preventie, sport en bewegen om de gezondheid te verbeteren, daarnaast is er aandacht voor bestaanszekerheid en veiligheid. Ook de voetbalsector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. In tijden waarin de polarisatie toeneemt en de zorgkosten stijgen, draagt het voetbal bij aan het verminderen van deze problemen. De KNVB is dan ook tevreden dat de vier partijen via dit akkoord sport in de basis zetten.'

Plannen waar de bond de komende tijd met een nieuw kabinet aan wil werken zijn het stimuleren van vrijwilligerswerk, sporten voor mensen in armoede mogelijk maken, realiseren van een gastvrij en veilig voetbal, meer ruimte voor voetbalvelden en een topsportklimaat waarmee iedereen kans maakt om sportambities waar te maken, somt de KNVB op. 'De KNVB roept op om niet langer stil te blijven staan. Het is tijd om in beweging te komen. Sport gaat niet vanzelf', klinkt het.